Advokat Eva Marie Johnsen:

Advokat Eva Marie Johnsen ble uteksaminert fra universitetet i Oslo i 1996. Hun har flere års erfaring fra juridisk arbeid innenfor fast eiendom herunder inngåelse og håndtering av kjøp og salg av eiendom, kontraktsrett med særlig vekt på leiekontrakter både for bolig og næring, tvisteløsning ved mangler i forbindelse med avhending av fast eiendom samt forhandlinger og prosedyre. Videre har hun opparbeidet seg kunnskap om problemer ved håndtering av avfall og forurensning i grunn i forbindelse med utvikling av eiendomsprosjekter. Eva Marie Johnsen jobbet tidligere som juridisk konsulent ved Bærum lensmannskontor (1996-1997) og deretter som rådgiver i Skattedirektoratet (1997-1998). Siden 1998 har hun jobbet i det internasjonale advokatfirma, DLA Piper, avbrutt av et opphold i Brussel fra 2005 til 2008 hvor hun blant annet tok en Master of Business and Adminsistration (MBA) innenfor Finans og Strategi. I 2010 etablerte hun firmaet Eiendomsadvokat1. Advokat Eva Marie Johnsen har ført flere saker for klienter i retten innenfor rettsområder knyttet til avhending av fast eiendom og generell kontraktsrett, samt bistått klienter i prosesser og forhandlet i flere rettsmeklingssaker. Hun er effektiv og løsningsorientert i sitt arbeid, og har opparbeidet et godt juridisk skjønn samt utviklet en forretningsforståelse gjennom fullførelse av en MBA i finans og strategi ved Solvay Business School i Brussel i 2008.

E-post:eva.marie.johnsen@eiendomsadvokat1.no

Mobil: (+47) 46 43 16 12