Eiendomsadvokat1 er et advokatfirma med kompetanse innenfor rettsområdet fast eiendom med særskilt erfaring innenfor mangelssaker ved kjøp av bolig for privatpersoner. Generell kontraktsrett, herunder leieforhold innen næring og privat inngår også i kjernekompetansen. Eiendomsadvokat1 tilbyr juridisk rådgivning til private og offentlige aktører med fokus på løsninger som gir et godt resultat for oppdragsgiveren. Eiendomsadvokat1 utfører sakshåndteringen på en effektiv og løsningsorientert måte. Det vektlegges i stor grad også en praktisk tilnærming til saken for å oppnå et godt resultat.

Eiendomsadvokat1 har lang erfaring med saker innenfor avhending av fast eiendom og har etterhvert opparbeidet seg solid kunnskap om håndtering av slike saker overforfor forsikringsselskapene som tilbyr eierskifteforsikring. Vår erfaring tilsier at saker løses raskest der advokat kommer inn på et tidlig tidspunkt i prosessen. Vårt fokus er å redusere konfliktnivået og sikre at begge parter blir representert av en profesjonell part. 

Eiendomsadvokat1 ble etablert i 2010. Bistand ytes i tillegg i forbindelse med generell kontraktsgjennomgang, vurdering av rettslige problemstillinger, mekling, forhandlinger og rettslige prosesser for domstolene.