Fast eiendom:

· inngåelse av kontrakter kjøp/salg fast eiendom
· overføring fast eiendom
· pantsettelse
· tinglysning
· tvister ved mangler vedrørende kjøp/salg
· nabotvister
· leiekontrakter for bolig og næring
· fremleie
· oppsigelser, opphør og fravikelse ved leieforhold
· utlegg
· gjeldsordning
· seksjonering
· husleierett
· tingsrett
· tomtefeste 
· bistand for boligsameier/borettslag
· bistand eierseksjonssameier
· hevd

Næringseiendom:

· leiekontrakter
· fremleie
· bistand i forbindelse med transaksjoner 

Tvisteløsning og prosedyre:

· bistand ved utenrettslig og rettslige tvister
· oppfølging og bistand ved forliksforhandlinger
· rettsmekling