Timesatser ved ordinært saksarbeid

Satsene ved beregning av advokathonoraret varierer fra sak til sak, men ligger mellom kr 1500 og 2000 i timen eks. mva.

Samfunnsansvar/Pro bono

Eiendomsadvokat1 er opptatt av å bidra til fellesskapet der vi kan, og yter derfor en viss mengde frivillig og ubetalt advokatbistand i situasjoner hvor enkeltpersoner og organisasjoner ikke er i stand til å betale honorar. Ta kontakt via vårt kontaktskjema dersom du eller din organisasjon har behov for bistand. Merk forespørselen med "Pro Bono".